முதலீடு ரூ.999 கபசுர குடிநீர் கஷாயம் விற்பனை செய்ய முகவர்கள் தேவை

முதலீடு ரூ.999 கபசுர குடிநீர் கஷாயம் விற்பனை செய்ய முகவர்கள் தேவை | கபசுர குடிநீர் மத்திய மாநில அரசின் அங்கீகாரம் பெற்ற , தமிழகம் முழுவதும் சிறந்த முறையில் விற்பனையாகி கொண்டுயிருக்கும், உடனடி கபசுர குடிநீர் கஷாயம் விற்பனை செய்ய தாலுகா மற்றும் ஊர் வாரியாக முகவர்கள் தேவை. முதலீடு ரூ 999 மட்டுமே, இலாபம் 40 சதவீதம் வரை கிடைக்கும். சுக்கு, திப்பிலி, லவங்கம், சிறுகாஞ்சேரி வேரி, அக்ரகாரம், முள்ளிவேர், ஆடாதோடா இலை, கற்பூரவள்ளி … Continue reading முதலீடு ரூ.999 கபசுர குடிநீர் கஷாயம் விற்பனை செய்ய முகவர்கள் தேவை