தொழில் வாய்ப்பு அம்மியில் அரைத்த மிளகாய் பேஸ்ட்

பண்டைய காலம் தொட்டு மிளகாய் அரைத்து குழம்பு வைப்பது என்பது, அனைவராலும் விரும்பும் ஓர் சுவை ஆகும். ஆனால் இன்று நாகரிகம் மற்றும் நகர வளர்ச்சி என்று இந்த விசயமே மறந்து போகும் அளவில் உள்ளது. தொழில் வாய்ப்பு

ஆனால், இன்றும் இதை விரும்புவர் நிறைய உள்ளனர்,
அதுவும் அரைத்த மிளகாய் மீன் குழம்பு வைத்து சாப்பிடுதல் என்பது தனி சுவை. ஆனால் இதை செய்ய இந்த அவசர உலகில் நேரம் இல்லை. எனவே இதை ஓர் தொழிலாக செய்யலாம். மிளகாய் அரைத்து மீன் மார்க்கெட் அருகில் வைத்துதோ அல்லது கடைகளில் கொடுததோ விற்பனை செய்து பணம் பார்க்கலாம். என்ணேனில், சந்தையில் இது போல் இல்லை, மேலும் நல்ல சந்தை வாய்ப்பு உள்ளது. தொழில் வாய்ப்பு

குறிப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர் அல்லது விளம்பரதாரை தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது சிறுதொழில்முனைவோர்.காம்-வில் பார்த்ததாக நினைவு கூறவும். நன்றி.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *