சிறு தொழில் முகவர் வாய்ப்பு மாதம் வருமானம் ரூபாய் 30000

சிறு தொழில் முகவர் வாய்ப்பு மாதம் வருமானம் ரூபாய் 30000

ஸ்ரீ சிவசங்கரி டெக்ஸ் என்ற விருதுநகர் -ல் உள்ள நிறுவனம் நைட்டி, உள்பாவடை, பிரா, சேலைகள் போன்றவற்றை விற்பனை செய்ய பகுதி நேர வேலை செய்ய விருப்பம் உள்ளவர், சிறு வியாபாரிகள், வீட்டில் வைத்து விற்பனை செய்ய நினைப்போர் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலே உள்ள பொருள்கள் அனைத்தும் ரூபாய் 60 முதல் ஆரம்பம். நல்ல இலாபம் உறுதி. சிறு தொழில்

மேலும் விவரம் அறிய 7200151516, 7200121516

 

குறிப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர் அல்லது விளம்பரதாரை தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது சிறுதொழில்முனைவோர்.காம்-வில் பார்த்ததாக நினைவு கூறவும். நன்றி.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *