உள்ளூர் இணையதளம் ஆரம்பித்து வருமானம் பெற

உள்ளூர் செய்தி இணையம் :
ஒரு மாவட்டம் அல்லது ஒர் பெரிய நகரத்துக்கு மட்டும் செய்தி வழங்கும் இணைய சேவை ஆரம்பிக்கலாம்.இதில் உள்ளூர் செய்தி, தகவல்கள் பதிவு செய்யலாம். இதில் உள்ளூர் விளம்பரம் மற்றும் கூகிள் விளம்பரம் மூலம் வருமானம் பெற முடியும். மேலும் ஒரு தகவலை நொடி பொழுதில் உலகம் முழுவதும் உங்களால் பரப்ப முடியும்.

மேலும் விவரம் பெற : 81110 42023

 

குறிப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர் அல்லது விளம்பரதாரை தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது சிறுதொழில்முனைவோர்.காம்-வில் பார்த்ததாக நினைவு கூறவும். நன்றி
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *